Програмата за управление на „БСП за България“ през погледа на кандидатите за народни представители от Разградски район: Качествено образование, стимули за младите хора, икономика на светло и електронно управление

Мар 25, 2021 РАЗГРАД Новини Избори 0 524

25.03.2021

Димитър Ганчев е на 27 години,  Магистър „Публичен мениджмънт и политики“ и Председател на Младежкото обединение в Разград. 

Днес Европа, светът и България са поставени в ситуация на голям риск, наречен Ковид-19, който промени нашия начин на живот и ежедневието ни като цяло. Пандемията засегна всички сфери и не пощади никого, Тя застраши бъдещето на младите хора, извади на показ много от проблемите свързани със съвременното управление и подчерта колко е важно държавата да се управлява отговорно. Дошло е време да се изправим и да си отворим очите за това, което се случва с всеки от нас. И да проумеем най-после, че само обединението, солидарността и поставянето на общи цели могат да доведат до бързо възстановяване и прогрес. България е единствената Родина, която имаме. Днес тя се нуждае от управление, което да защитава интересите на гражданите си за да участва пълноценно и достойно в бъдещите процеси на развитие на Европа и  света. Целите могат да са много, но приоритетът трябва да остане един - ХОРАТА. 

Пандемията задълбочи проблемите на младите хора и извади на показ всички недъзи в образованието и тяхната професионална реализация. Дистанционното обучение снижи допълнително качеството му, като цяло. Постави младите семейства пред нови изпитания. Налага се поне единият от родителите да остане в къщи и да се ангажира лично, което неминуемо ще се отрази на професионалните му ангажименти и семейния бюджет.  

Ние предлагаме гарантирано еднакво високо ниво без разлика в качеството на образованието в града и на село. Това може да стане само, ако се премахне принципа парите да следват ученика. Търговията трябва да излезе от образованието. В това число и търговията с учебниците и учебните помагала. Ще въведем един учебник по един предмет за цялата страна.

Обвързване на образованието с бизнеса и държавните нужди от кадри. На договорен принцип поемане на конкретни ангажименти от страна на икономическите субекти по отношение на практики и стажове; отпускане на стипендии и директно подпомагане на училищата по отношение на базата и оборудването.

Дошло е време да се помисли и за други форми, насочени към преодоляване на демографската криза и стимулиращи  младите семейства да раждат и отглеждат повече деца. Например учредяването на специален фонд „Образование“ за всяко семейство, в който държавата да привежда определена месечна сума за всяко дете от 0 до 18 години. Тези средства да се използват от родителите само за образованието на децата им и за поощряване и развитие на техните таланти, вкл. и във  висши учебни заведения. 

Интелигентните и добре образовани млади хора на България имат всички шансове да се реализират успешно и пълноценно, както в родината, така и в Европейския съюз.