Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ КЛУБОВЕ НА „ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ - СОЦИАЛИСТКИ В БСП ОТ ОБЛАСТ – РАЗГРАД

КЪМ 07.03.2016 година

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ КЛУБОВЕ НА  „ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ - СОЦИАЛИСТКИ В БСП  ОТ ОБЛАСТ – РАЗГРАД  ПРЕЗ ПЕРИОДА НА „ОТЧЕТИ И ИЗБОРИ”- ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

О Б Щ И Н А

 

Провеждане  на събранията от БСП ОБЛАСТ-

Р А З Г Р А Д

 

     ДАТА --                       МЯСТО                             ЧАС

Общински съвет на БСП-    РАЗГРАД

    11.03.2016 г.–Зала на „Ученически столове”   17,00ч.

                          ОБЩИНА          РАЗГРАД

  Общински съвет на БСП-   ИСПЕРИХ

  …03.2016г.        ЗАСЕДАТЕЛНА  ЗАЛА      -     …   …. ч.

ОБЩИНА            ИСПЕРИХ 

Общински съвет на БСП-- КУБРАТ

  09.03.2016 г.       ЗАЛА КЛУБ-БСП                         10,00 ч.

                           ОБЩИНА            КУБРАТ             

Общински съвет на БСП- ЛОЗНИЦА

  08.03. 2016 г.       ЗАСЕДАТЕЛНА  ЗАЛА             15,00 ч.

  ОБЩИНА        ЛОЗНИЦА

 Общински съвет на БСП-

ЦАР КАЛОЯН 

...03.2016г.  …          КЛУБ БСП                             …… ч. ОБЩИНА     ЦАР КАЛОЯН,

Общински съвет на БСП-

ЗАВЕТ

08.03.2016 г.       ЗАЛА НА КЛУБ „БАР МЕРИ”   16,00 ч.                                     ОБЩИНА      ЗАВЕТ

Общински съвет на БСП- САМУИЛ

   НЯМА  КЛУБ  В  ОБЩИНА         САМУИЛ-