Таско Ерменков: Достоен живот за всички - независимо дали живеят в София или в Лудогорието!

Мар 23, 2021 РАЗГРАД Новини Избори 0 662

23.03.2021

Уважаеми жители на Разград и Лудогорието, 

Представям Ви моите приоритети за работа в следващото народно събрание. Считам, че това са първите и най – важни стъпки, които всички ние трябва да извървим за да променим България. Готов съм да обсъдя с всеки от вас моите приоритети. Ще приема с отворено сърце Вашите мнения и предложения. Защото съм убеден, че споделяме обща тревога за бъдещето на нашата България. 

1. Подкрепа на най-уязвимите – възрастните хора, децата и техните семейства:

 • Изграждане на последователна и трайна система за актуализиране на пенсиите, реално повишение с 30-35 %;

 • Конкретни мерки за подкрепа на семействата и децата, за ликвидиране на демографската криза:

 • Данъчни облекчения за работещи и осигуряващи се родители – намаление до 500 лв. за всяко дете;

 • Еднократна помощ от 6 500 лв. за всяко първо, второ и трето дете;

 • Създаване на система Детски капитал, в която да се натрупват ежегодни вноски от държавата на средства за всяко дете до завършване на образованието му, които да се използват само за неговото образуване; 

 • Безплатни учебници за началните класове.

2. Качествено и достъпно здравеопазване във всяко населено място:

 • Незабавна реформа на здравната система, премахване на статута на болниците като търговски дружества;

 • Изпреварваща държавна грижа за кадрово обезпечаване на здравната система – разширяване на държавната поръчка в медицинските университети и колежи срещу сключване на договор със студентите за месторабота в регионите, нуждаещи се от кадри.

3. Качествено образование:

 • Незабавно преразглеждане на политиката „парите следват ученика“ и въвеждане на ясни критерии за качествено усвоен материал, трайни знания и логично мислене;

 • Въвеждането на единен учебник по всеки предмет за цялата страна.

4. Защита на българската духовност и култура:

 • Ясни държавни ангажименти за поддържането и популяризирането на уникалното културно-историческо наследство;

 • Разширяване на държавната подкрепа за професионалните културни институти, както и на читалищата, като единствени културни институти в селата и малките населени места;

 • Съхраняване на националната ни памет и защитата от външни и вътрешни опити за ликвидация и подмяна.