БСП след среща с Българската газова асоциация: Бъдещето на енергетиката е възможно само в условията на диалог между всички заинтересовани страни

Мар 26, 2021 РАЗГРАД Новини БСП 0 2057

26.03.2021

Председателят на Съвета по енергетика към НС на БСП и зам.-председател на Комисията по енергетика към 44-тото Народно събрание Таско Ерменков проведе среща с Българската газова асоциация по тяхно искане. На срещата от асоциацията присъстваха - Пламен Павлов, председател, Дафинка Янкева – зам.-председател и Радослав Петков – експерт и консултант.

По време на срещата Ерменков ги запозна с програмата на БСП за управление в областта на енергетиката: „Необходимо е да се възобнови диалогът между браншови организации, потребители, работодатели и всички останали заинтересовани лица в областта на енергетиката. Диалог, който в последните 12 години липсваше. Основната цел на диалога е намирането на общите решения за преодоляване на кризата и разработване на насоките за устойчиво, прогнозируемо и екологосъобразно развитие на енергетиката”.  

Представителите на ръководството на асоциацията напълно възприеха този подход и гарантираха своята съпричастност към търсенето на решения. Те предоставиха още своите виждания за пътна карта за ускорена газификация на България и баланския регион. И двете страни подчертаха, че тази среща е само началото на бъдещото сътрудничество в областта на газификацията на България.