Денчо Бояджиев: Отново поемам 10 ангажимента, ще ги изпълня през следващите 4 години

Окт 30, 2015 РАЗГРАД Новини Избори 0 2084

Преди 4 години ви обещах конкретни неща, изпълних и преизпълних обещаното

"Не ми е в характера да говоря общи приказки, прагматичен човек съм, затова отново поемам 10 конкретни ангажимента, които ще изпълня през следващите 4 години. Гарантирам, че няма да пропусна всички други възможности, които се открият пред общинското ръководство, ще използвам всички шансове, лобирайки за Разград", посочва в обръщение към своите съграждани Денчо Бояджиев, независим кандидат за кмет на община Разград, подкрепен от БСП. Тази неделя, на 1 ноември, той ще участва на втория тур на местните избори.

"Преди 4 години ви обещах конкретни неща, изпълних и преизпълних обещаното, случиха се и допълнителни добри неща", заявява кандидат-кметът като равносметка на успешното си управление в три мандата до момента. Той изброява накратко свършеното от него и неговия екип - изградените нови детски площадки, обновената централна градска част на общинския център, атрактивния НАР Абритус. "Променихме облика на културната, социалната и образователна инфраструктура в общината. Радваме се на обновения стадион, бизнесзоните, асфалтираните улици", казва Бояджиев в своето обръщение.

Сред посочените 10 конкретни ангажимента, който успешният градоначалник обещава за следващия си мандат като кмет на Разград са: тотално преустройство и благоустрояване на ЖК „Орел”, окончателно ремонтиране на разградските улици, благоустрояване на селата и изграждане на детски и спортни площадки, изграждане на жилища за социално слаби семейства и оптимизиране на социалната инфраструктура и предлагане на нови социални услуги. Също така той гарантира, че ще бъдат запазени всички професионални културни институти и читалищата, ще бъде надградено постигнатото в НАР „Абритус” и ще бъде изграден Музеен и конгресен център.

 

            Прилагаме пълния текст на обръщението:

 

            „Уважаеми жители на община Разград,

Преди 4 години ви обещах конкретни неща, изпълних и преизпълних обещаното, случиха се и допълнителни добри неща, защото не изпускам възможност за подобряване живота на съгражданите ни.

Децата на Разград играят на новите площадки, изградени по проекта за обновяване на седем квартала в Разград, вече всички се впечатляваме от обновената централна градска част на общинския център, водим гостите си на атрактивния Абритус.

Променихме облика на културната, социалната и образователна инфраструктура в общината. Радваме се на обновения стадион, бизнесзоните, асфалтираните улици.

Не ми е в характера да говоря общи приказки, прагматичен човек съм, затова отново поемам 10 конкретни ангажимента, които ще изпълня през следващите 4 години. Гарантирам, че няма да пропусна всички други възможности, които се открият пред общинското ръководство, ще използвам всички шансове, лобирайки за Разград.

            Десетте конкретни ангажимента, които ще залегнат в моята управленска програма за следващия мандат са:

1. Тотално преустройство и благоустрояване на ЖК „Орел”, вкл. ремонт на уличната и алейна мрежа, иновиране на зелените територии, изграждане на детски и спортни площадки и др. Създаване на квартален център за отдих, развлечения, семейни тържества, занимания за всички възрасти. Ангажирам се още първата година на мандата да се обърна към младите хора от града и квартала сами да предложат своите идеи, как да изглежда този център.

2. Окончателно ремонтиране на разградските улици на 100 процента. Изграждане на канализация и ремонт на уличната мрежа в кварталите срещу завод „Дружба”. Благоустрояване на селата и изграждане на детски и спортни площадки.

3. Енергийно саниране на многофамилни жилищни сгради. Саниране и ремонт на образователната инфраструктура, вкл. Средношколско общежитие и детските градини. Изграждане на нова спортна зала в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”. Трайно решение на проблема със сградата на Математическа гимназия.

4. Изграждане на жилища за социално слаби семейства. Оптимизиране на социалната инфраструктура и предлагане на нови социални услуги.

5. Гарантиране запазването на всички професионални културни институти и читалищата, като необходима предпоставка, задаваща модела и критериите  при различните видове изкуства. Утвърждаване на съществуващите и създаване на нови работещи общински структури за управление на процесите в областта на културата и туризма.

6. Надграждане на постигнатото в НАР „Абритус”, вкл. нови разкопки, както и консервация, реставрация и експониране на разкритите вече обекти. Развитие и разрастване на Клуба за исторически възстановки „Абритус”. Международно налагане и утвърждаване на Историческия фестивал „Абритус” и превръщането му в запазена марка на Разград, както Панаира на киселото мляко.

7. Изграждане на голям Исторически парк с атракции на подходящ терен в непосредствена близост с НАР „Абритус”.

8. Изграждане на Музеен и конгресен център /вкл. детски интерактивен музей/ в недовършената бивша сграда на МВР.

9. Намиране на решение за ремонта и реставрацията на Националния паметник на културата - джамията „Ибрахим паша” и за превръщането й в своеобразен център на ислямската култура и изкуства.

10. Изграждане на сепариращи и компостиращи инсталации за преработка на битовите отпадъци. Реконструкция и модернизация на пречиствателната станция за отпадни води.“