Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ И ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА Б С П ОТ ОБЛАСТ – РАЗГРАД

Мар 17, 2016 РАЗГРАД Новини БСП 0 835

МАРТ - АПРИЛ 2016 ГОДИНА

 

Провеждане на

КОНФЕРЕНЦИИТЕ И ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА ОБЩ.СЪВЕТИ НА  БСП

ОБЛАСТ-   Р А З Г Р А Д,

О Б Щ И Н А

 ДАТА --                   МЯСТО                               ЧАС

 

16.04.2016 г.   СЪБОТА -                10, 00 ч.

                  ЗАЛА ХОТЕЛ”ЦЕНТРАЛ”   РАЗГРАД

НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО -   5  КЪМ  1

Общински съвет на БСП-    РАЗГРАД

25.03. 2016 г.          ПЕТЪК                     17,30 Ч.

    ЗАЛА НА ОБЩИНА –ИСПЕРИХ       ИСПЕРИХ

НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО -   10  КЪМ  1

  Общински съвет на БСП-   ИСПЕРИХ

18.04.2016 г.      ПОНЕДЕЛНИК             18,00 Ч. Клуб БСП  -        КУБРАТ                        КУБРАТ

НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО -   10  КЪМ  1

Общински съвет на БСП-- КУБРАТ

26.03.2016 г.        СЪБОТА                   10,15 Ч. „ЧЕРВЕНА ЗАЛА” ОБЩИНА ЛОЗНИЦА -                                                      БСП - ЛОЗНИЦА

ОБЩО     СЪБРАНИЕ

Общински съвет на БСП- ЛОЗНИЦА

25.03.2016 г.      ПЕТЪК                           18,00 Ч.      

 КЛУБ НА БСП  ЦАР КАЛОЯН          ЦАР КАЛОЯН

ОБЩО     СЪБРАНИЕ

 Общински съвет на БСП-ЦАР КАЛОЯН

10.03.2016 г.   ЧЕТВЪРТЪК                    17,30 Ч.    ЗАЛА В КЛУБ-„БАР МЕРИ”   Община ЗАВЕТ

ОБЩО     СЪБРАНИЕ

Общински съвет на БСП- ЗАВЕТ

19.03.2016 г.     СЪБОТА                         10,00 Ч.   КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА-           с. ГОЛЯМ ИЗВОР          ОБЩИНА  САМУИЛ

ОБЩО     СЪБРАНИЕ

Общински съвет на БСП- САМУИЛ