За област Разград и ОблС на БСП

Област Разград е една от 28-те области на България. Общата площ на областта е 2637 км² при население 128 871 души. Районът за планиране е Северен централен. Общините в състава на областта са 7.

Списък на населените места в Област Разград:

Община Завет - Брестовене, Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево

Община Исперих - Белинци, Бърдоква, Вазово, Голям Поровец, Делчево, Лудогорци, Духовец, Драгомъж, Исперих, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лъвино, Малко Йонково, Малък Поровец, Печеница, Подайва, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово, Яким Груево

Община Кубрат - Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер

Община Лозница - Веселина, Гороцвет, Градина, Бели Лом, Каменар, Крояч, Лозница, Ловско, Манастирско, Манастирци, Островче, Сейдол, Синя вода, Студенец, Трапище, Тръбач, Чудомир

Община Разград - Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Побит камък, Просторно, Пороище, Радинград, Разград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец

Община Самуил - Богданци, Богомилци, Владимировци, Голяма вода, Голям Извор, Желязковец, Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самуил, Хума, Хърсово

Община Цар Калоян - Езерче, Костанденец, Цар Калоян

 

Списък на членовете на Областния съвет на БСП-Разград:

Име, презиме, фамилия

Общ.С-т- БСП

Член на Обл.съвет-като :

Венелин Димитров Узунов

Разград

Член НС

Елка Александрова Неделчева

Разград

Пред-л и рък-л Група

Стоян Димитров Ненчев

Разград

Делегиран Разград

Симеон Асенов Захариев

Разград

Дви-е "Ветерани"

Добринка Иванова Монева

Разград

Дви-е "Жените"

Таня Петрова Тодорова

Разград

Член НС

Добрин Младенов Добрев

Разград

Млад.Орга-ция-Обл.

Илия Христов Илиев

Разград

Делегиран- Разград

Мирослава Стойчева Кацарова

Разград

Делегиран Разград

Даниел Димитров Йорданов

Исперих

Пред-л и Пред.Общ.

Виргиния Николаева Станкова

Исперих

Делегиран-Исперих

Атанас Дочев Петков

Исперих

Делегиран-Исперих

Евгения Николаева Станкова

Исперих

Делегиран- Исперих

Екатерина Великова Димитрова

Исперих

Рък-л група съв-ци

Иван Маринов Борисов

Кубрат

Председател-Общ.

Милена Нанкова Йорданова

Кубрат

Делегиран- К-т

Доротея Георгиева Георгиева

Кубрат

Делегиран К-т

Станислав Веселинов Стоянов

Завет

Председател-Общ.

Андон Йорданов  Мичев

Лозница

Председател-Общ.

Цвятко Василев Стефанов

Самуил

Председател-Общ.

Наско Борисов Анастасов

Цар Калоян

Председател-Общ.

Найден Хинков Късов

Цар Калоян

Зам- кмет -Ц.Кал-ян

Красимир Иванов Крумов

Цар Калоян

Зам.пред. на Общ.съвет на Ц.Калоян

Мария Петева Ганева

Цар Калоян

Рък-л група съв-ци

   

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи