Проведоха се конференции на общински организации на БСП в Разград

актуална информация към 25.04.2016г

На проведена конференция на БСП в Разград по информация на Цеко Цеков са били направени следните номинации: 

община Разград:

Делегати на 49-ия конгрес на БСП: Денчо Бояджиев, Стоян Ненчев, Елка Неделчева, Добрин Добрев и Таня Тодорова
Предложения за председател на НС на БСП: Михаил Миков и Корнелия Нинова
Предложения за членове на НС на БСП: Елка Неделчева, Стоян Ненчев, Денчо Бояджиев, Таня Тодорова, Добрин Добрев, Венелин Узунов
Предложения за председател на ОПКК: няма
Предложения за членове на ОПКК: Павлина Русева, Доротея Георгиева, Калина Атанасова, Милена Цанева

община Исперих:

Делегати на 49-ия конгрес на БСП: Ана Иванова, Антон Христов, Атанас Петков, Виргиния Станкова, Даниел Йорданов, Димитър Стайков, Енита Василева, Станислава Богданова
Предложения за председател на НС на БСП: няма
Предложения за членове на НС на БСП: Атанас Петков, Даниел Йорданов и Енита Василева
Предложения за председател и членове на ОПКК не са направени

община Кубрат

Делегати на 49-ия конгрес на БСП: Ганка Георгиева и Иван Борисов
Предложения за председател на НС на БСП: Михаил Миков, Корнелия Нинова, Илияна Йотова и Костадин Паскалев
Предложения за членове на НС на БСП: Михаил Миков, Корнелия Нинова, Илияна Йотова, Калоян Паргов и Костадин Паскалев
Предложения за председател и членове на ОПКК не са направени

община Лозница

Делегати на 49-ия конгрес на БСП: Андон Мичев
Предложения за председател на НС на БСП: Михаил Миков, Янаки Стоилов, Корнелия Нинова
Предложения за членове на НС на БСП: Михаил Миков, Янаки Стоилов, Наско Анастасов
Предложения за председател и членове на ОПКК не са направени

община Завет

Делегати на 49-ия конгрес на БСП: Станислав Стоянов
Предложения за председател на НС на БСП: Михаил Миков, Янаки Стоилов и Корнелия Нинова
Предложения за членове на НС на БСП: Даниел Йорданов и Наско Анастасов
Предложения за председател и членове на ОПКК не са направени

община Цар Калоян

Делегати на 49-ия конгрес на БСП: Наско Анастанов
Предложения за председател на НС на БСП: Михаил Миков
Предложения за членове на НС на БСП: Наско Анастанов и Илиян Шопов
Предложения за председател на ОПКК: Даниел Йорданов
Предложения за членове на ОПКК: Даниел Йорданов

община Самуил

Делегати на 49-ия конгрес на БСП: Цвятко Стефанов
Предложения за председател на НС на БСП: Михаил Миков
Предложения за членове на НС на БСП: Наско Анастасов и Даниел Йорданов
Предложения за председател на ОПКК: Даниел Йорданов
Предложения за членове на ОПКК: Даниел Йорданов